Úvodní stránka Základní dokumenty Základní škola Nejčastěji kladené otázky

Nejčastěji kladené otázky

Jak poznáme vhodnou školu pro naše dítě?

Doporučujeme využít všechny informační zdroje, které Vám pomohou vytvořit obraz o škole. Kromě údajů, které má škola na webových stránkách, se také ptejte současných žáků, jejich rodičů a známých na jejich zkušenosti s příslušnou školou.

Musíme přijít hned první den zápisu?

Ne, všechny dny zápisu jsou rovnocenné a děti jsou přijímány podle výsledků u zápisu.

Máme se speciálně připravovat na zápis?

Ne, není třeba. Jen rozvíjejte u svého dítěte komunikační dovednosti, rozvíjejte smysly, cvičte a podporujte paměť, cvičte a udržujte koncentraci, jemnou motoriku, schopnost sebeobsluhy v každodenních situacích. Znalost angličtiny není podmínkou přijetí.

Co rozhoduje o přijetí žáka v případě, že zájem převyšuje vaše kapacitní možnosti?

Při zápisu si děláme (pouze pro naše potřeby) bodové hodnocení plnění jednotlivých úkolů během zápisu a jejich součet pak určí pořadí. Žák je přijat po řádném podepsání smlouvy a úhradě první části školného.

Musí být dítě ze spádového obvodu školy?

Ne, nemusí.