Úvodní stránka Základní dokumenty Základní škola O škole Charakteristika školy

Charakteristika školy

Charakteristika subjektu Mateřská škola a Základní škola Duhový svět, s.r.o.

Mateřská škola a Základní škola Duhový svět (dále jen školy Duhový svět)  je právní subjekt  pro předškolní a základní vzdělávání,  zřízený Vysokou školou manažerské informatiky, ekonomiky a práva, a.s., která rozhodnutím Valné hromady ze dne 4. dubna 2016 změnila název  na společnost  Education 4 You,  a. s. Školy Duhový svět mají jedno pracoviště pro předškolní vzdělávání v místě svého sídla   a detašované pracoviště  J. Hory, 1376 Kladno, které je určeno pro předškolní a základní vzdělávání.

 

Prostory školy Bendlova 2168, Kladno byly zkolaudovány: 28. srpna 2012

Provoz školy byl zahájen: 1. listopadu 2012

 

Prostory školy J. Hory byly zkolaudovány: 1. etapa 29. června 2016, 2. etapa 7. srpna 2017

Provoz školy byl zahájen: 1. září 2016 

 

Kapacita mateřské školy Bendlova 2168: 35 dětí

Kapacita mateřské školy J. Hory: 15 dětí

Kapacita základní školy J. Hory: 60 žáků

 

Počet zaměstnanců: 11

 

Rodiče mají možnost vstupu v průběhu provozní  doby do objektů škol Duhový svět.  Zamezení vstupu nepovolaným osobám je zajištěno  elektronicky  čipovým systémem. 

  

Věcné podmínky základního vzdělávání

Základní škola Duhový svět poskytuje základní vzdělávání na 1. stupni, školní stravování a školní družinu v návaznosti na Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Ve školním roce 2016/2017 jsme otevřeli jednu třídu o kapacitě 10 žáků, ve které mohou být vzděláváni žáci z různých ročníků. Postupně naplňujeme školu žáky až do 5. ročníku, kdy v každém ročníku bude   jedna třída  o počtu maximálně 10 žáků, kteří mohou být z různých ročníků. 

Budova základní školy se nachází v třípatrové vile se zahradou nedaleko samotného centra města Kladna. V roce 2016 prošla budova celkovou rekonstrukcí, aby byly splněny veškeré normy a nařízení pro provoz školy. Celá budova je monitorována kamerovým systémem a vstup je možný pouze pomocí čipu. Prostory,  které se nyní skládají z jedné třídy základní školy  a potřebného příslušenství,  jsou dostačující  pro výchovně vzdělávací činnosti. Prostory jsou vybaveny novým certifikovaným, moderním a funkčním nábytkem, třídy disponují interaktivní tabulí, pc, wifi připojením. 

Škola nedisponuje vlastní tělocvičnou, pro hodiny TV využíváme smluvně externí prostory  TJ Sokol – plně vybavenou tělocvičnu. Tělocvična je využívána v měsících říjen – duben, v ostatních měsících hodiny tělesné výchovy probíhají v přilehlém Sítenském lesoparku nebo na kladenském Sletišti.

Ostatní prostory jsou vzájemně propojeny a   nabízejí dostatek místa i zázemí  pro školní i předškolní děti. Tuto heterogenní spolupráci považujeme za velmi přínosnou, inspirující a v neposlední řadě i praktickou, neboť  předškolní děti přecházejí z mateřské školy  do základní školy  plynule do známého prostředí. 

Součástí objektu  je rozlehlá zahrada, která může být využívána pro výuku, sport, zábavu a jiné činnosti jak dětí z mateřské školy,  tak žáků školy základní. Zahrada splňuje svou rozlohou  hygienické normy a je možné ji využít i pro potřeby školní družiny její vybavení bude umožňovat dětem rozmanité pohybové a další aktivity.  Realizace zahradního vybavení je plánována  na první polovinu roku 2017. Součástí zahrady jsou záhony pro pěstování vlastní zeleniny  a ovoce.  Hračky a venkovní nábytek jsou uloženy v garáži a omývány 2x ročně. Přístupové cesty a travnaté plochy udržujeme průběžně, dle potřeby. Další sportovní vyžití dětí a žáků  je možné v přilehlém Sítenském lesoparku nebo na kladenském Sletišti.