Úvodní stránka Základní dokumenty Základní škola O škole Filozofie školy

Filozofie školy

Stejně tak jako duha má 7 barev, tak filozofie naší školy má 7 hlavních pilířů jak vzdělat a vychovat tolerantního, odpovědného, komunikativního člověka s vnitřní motivací ke vzdělání. Jsou jimi:

 

 zemekoule.jpgkritické myšlení a schopnost řešit problémy

 

 zemekoule.jpgspolupráce

 

zemekoule.jpgadaptabilita

 

zemekoule.jpg inicitiva a podnikavost

 

zemekoule.jpg efektivní komunikace

 

 zemekoule.jpgschopnost nalézat a analyzovat informace

 

zemekoule.jpg zvídavost a představivost

 

Chceme vytvořit klidné, přátelské a přehledné prostředí, které umožní nenásilný přechod z mateřské do základní školy.

Našim cílem je, aby byly děti v maximální možné míře připraveny na život v 21. století, ve kterém hrají důležitou roli cizí jazyky a informační technologie. Všech sedm pilířů se prolíná celým "životem školy". Děti jsou vedeny k přerodu od " znám" k "umím" a plně přebírají odpovědnost za své jednání. Chceme, aby se děti ve škole cítili bezpečně, měly radost z úspěchu a osvojili si veškeré důležité kompetence. Ve škole panují partnerské vztahy žák-učitel-rodič a všichni společně se respektují.