Úvodní stránka Základní dokumenty Základní škola Školní jídelna-výdejna

Zdraví a strava

Zdravý životní styl je velmi důležitý a především u dětí hraje velkou roli zdravé jídlo. Proto se u nás staráme o to, aby děti dostávaly vždy pestrou a vyváženou stravu, nechybí ovoce a zelenina. Správně sestavený jídelníček dětí je základem pro jejich zdravý růst a vývoj.

Škola nemá vlastní kuchyň, pouze výdejnu.  Svačiny jsou připravovány přímo ve výdejně, skladba svačin  je přizpůsobena zdravému jídelníčku. Obědy jsou převáženy v termosech od  externího dodavatele. Vzhledem k tomu, že ve škole jsou umístěny děti se specifickými stravovacími požadavky, je rodičům umožněno dodávání vlastní stravy, která je uložena v samostatných a označených boxech.  Výdejna  má zpracován systém kritických bodů HACPP a provozní řád.

Dětem je poskytována plnohodnotná strava, která  je pestrá a nutričně vyvážená.  V rámci pitného režimu mají děti po celou dobu  svého denního pobytu ve škole k dispozici nápoje (ovocný nebo šípkový čaj s citronem, ovocné šťávy, vitaminové nápoje, džusy, minerálku a obyčejnou vodu), které jsou připravovány podle zásad zdravé výživy  a  jednotlivé druhy nápojů jsou často obměňovány. Děti mají k dispozici nápoje v průběhu celého pobytu ve  škole  v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně. 

Při dopoledních a odpoledních svačinách je dětem vždy nabízen k výběru čaj a mléko, ovoce a zelenina. Do jídelníčku jsou pravidelně zařazovány biopotraviny.  V letním období je dětem podávána zelenina a ovoce ze školní zahrady.

Děti mají  možnost ochutnat jídla, která nejsou v jeho rodině obvyklá, rozšířit si svůj jídelníček a vytvořit základy zdravého životního stylu. Při svačinkách a obědě se děti obsluhují samy. Zaměstnanci se sami chovají dle zásad zdravého životního stylu a poskytují dětem přirozený vzor.  Děti do jídla nenutíme, jsou však motivovány alespoň k ochutnání. V případě potravinových alergií  sledují zaměstnanci při výdeji jídla  na základě informací rodičů, které potraviny jsou pro dítě nevhodné.