Úvodní stránka Zápis a přihláška Motivační pohovor

Motivační pohovor

OBSAH MOTIVAČNÍHO ROZHOVORU cca 20 minut

Zrakové vnímání:

 • rozlišování a vyhledávání stejných předmětů (např. kostek mezi kuličkami), odlišování rozdílných věcí (najít, co do skupiny nepatří podle tvaru, barvy)
 • vyhledávání rozdílů na zdánlivě stejných obrázcích
 • skládání a rozkládání obrázků rozstříhaných na části, skládání a rozkládání částí stavebnic (rozkládací kostky) a puzzle.
 • vyhledání věcí na obrázku s pojmy dole/nahoře, vpravo/vlevo vzadu/vpředu/uprostřed

Rozumové schopnosti

 • orientace v pojmech souvisejících s časem (včera-dnes-zítra, ráno-poledne-večer)
 • poznávání ročních období
 • třídění věcí podle velikosti, délky, množství, druhu (větší – menší; stůl - židle - postel x jablko)
 • poznávání barev i doplňkových (oranžová, hnědá, růžová, fialová)
 • umět určit kolik nohou má pes, kolik je dnů v týdnu atd.
 • určování správného počtu vybraných předmětů

 Paměť

 • zapamatování si věty o osmi slovech a doslova ji zopakovat
 • zazpívat písničku, přednést básničku, popřípadě vyprávět pohádku, vtipy či hádanky 

 Řeč

 • správně vyslovovat všechny hlásky, toleruje se nesprávná výslovnost R,Ř
 • v krátkosti (6 - 7 větami) plynule vyprávět o rodině, zájmech či trávení volného času
 • mít bohatou slovní zásobu
 • skládat slova ve větě ve správném pořadí

 Grafomotorika

 • správný úchop tužky
 • vybarvování ploch bez přetahování, nedotažení či odbytí
 • schopnost napodobit geometrické tvary
 • schopnost správně zobrazovat figurální kresbu, ve správných proporcích (postava, oči,   uši, 5 prstů)